Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Záruční doba na námi dodávané zboží činí 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží době vada, má kupující nárok tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, neodborné montáže, nesprávného používání, nebo jiného nesprávného zásahu.
 • V závislosti na druhu vad a na povaze zboží v souladu s právním předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží čí vrácením zaplacené kupní ceny. 
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění.
 • Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání zásady obecné hygieny.
 • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. 
 • Zboží se nevrací na dobírku. Takto zasílané zboží se nepřijímá a vrací se zpět odesílateli
 • Mail pro písemné oznámení zjištěných závadách: info@botonozka.cz 
 • Adresa pro zaslání reklamace: Dětská obuv Botonožka, Libušina 186, Bechyně, 39165
 • Nebo spolu s tímto reklamačním formulářem stačí donést balíček do nejbližší pobočky Zásilkovny, nahlásit číslo našeho eshopu 919 35 422, obsluha vytiskne štítek a Vám potvrzení
 • Po doručení zásilky k nám budete informováni o dalším postupu a vyřízení reklamace